Zápis ze zasedání komise pro vyhodnocení nejlepší studentské vědecké práce v oboru Teoretická ekonomie, konané dne 19.6. 2003 na MFF UK Ke Karlovu 3

 

 

Přítomni: J. Dupačová, Z. Prášková, K. Zimmermann, M. Kejak, M. Jančar, V. Pánková a M. Vošvrda

 

Komise po zhodnocení všech došlých posudků a po projednání jednotlivých prací došla k následujícímu pořadí:

 

  1. místo – Pavel Vaněček: Modelování výnosů a oceňování opcí pomocí modelů s měnící se volatilitou
  2. místo – Miloš Kopa: Stability of Optimal Portfolio
  3. místo – Jan Polívka: Building Scenário Tree via Moment Fitting: Case study for ALM Model
  4. místo – Alena Henclová: Stability of Concepts of Arbitrage with Respect to Changes in Underlying Probability Measure
  5. místo – Michal Houda: On quantitative stability in Stochastic programming problems with recourse
  6. místo – Tomáš Tichý: Replication Methods of Contingent Claim with Barriers and Measuring its Effectiveness via Simulation

 

 

Mimořádná cena :

Jan Budek, Jan Šimek: A Heuristic Approach to Interdicting Smuggled Nuclear Material

 

 

 

Zapsal Miloslav Vosvrda