Úvod

Proč studovat stochastickou makroekonomii?

1) Dobrý intelektuální počin

2) Reprezentuje přirozené spojení mezi makroekonomií a ekonometrií

3) Empirické modely jsou tradičně presentovány ve formě systému

rovnic se stochastickými chybami.

Detailněji:

1. Neurčité jevy mohou mít praktické dopady na makroekonomická rozhodování. Užíváme-li deterministických modelů implicitně předpokládáme, že subjekty makroekonomických rozhodování mají úplnou informaci o fungování ekonomiky, protože předpokládáme, že mají přesný a správný model a znají počáteční podmínku.

2. Analýza makroekonomických stochastických modelů vychází z ekonomických agentů formulovaných v diskrétní topologii, kteří mají omezenou informaci o svém ekonomickém okolí. Axiomaticky je předpokládáno, že agenti efektivně využívají relevantní informace zcela. Princip maximalizace proto vyžaduje, aby agenti konstruovali svá očekávání racionálně. Klíčovým výsledkem je, že při optimálním chování diskrétních ekonomických agentů je zachována makroekonomická rovnováha (alespoň v Paretově smyslu) a tudíž makroekonomická stabilizační politika je totálně impotentní.

Co budeme probírat?

1.matematické základy tj.

2. racionální očekávání

3. stochastická makroekonomická funkce nabídky

4. stochastický IS-LM model, aditivní a multiplikativní nejistota

 

Doporučená literatura:

Blanchard O.J., Fisher S.: Lectures on Macroeconomics, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1989

Lucas R.E.Jr, . Sargent T.J: Rational Expectations and Econometric Practice, University of Minnesota Press,Minneapolis, Minnesota,1988

Lucas R.E.Jr.: Econometric Policy Evaluation: A Critique, The Phillips curve and Labor Markets, North Holland, 1976

Muth J.F.:Rational Expectations and the Theory of Price Movements,1961,Econometrica, 315-355

Sargent T.J.: Macroeconomics Theory, 1981, Academic Press The Phillips curve and Labor Markets, North Holland

Vošvrda M.: Teoretická ekonomie, Universita Karlova, Praha 1994


logo.gif (2035 bytes)© Miloslav Vošvrda